De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Alles wat ze er naast lesgeven nog bij doen, zou op zich al een reden kunnen zijn om ze te helpen.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kinderen geen straatkind worden.

06/10/04

PUINHOOP in de GEZONDHEIDSZORG
Vorige week schreven we over de crisis in de gezondheidszorg in Brazilië. We schreven ook: HET GAAT GOED MET MATEUS onze leerling van vijf jaar die slechts 84 centimeter groot is.

We hadden het nog niet geschreven of we kregen aanvullend de volgende informatie:

Quitéria, de directrice van onze ESCOLA DOS ANJOS schrijft:

We zijn met Mateus en zijn moeder weer naar het hospitaal voor de armen geweest (de SUS). Zoals je weet kost dat heel wat tijd in lange rijen wachtenden. Ook nu weer. Alleen waren de rijen langer dan voorheen. Dat komt omdat veel medici ontslag genomen hebben. Nu worden we geconfronteerd met functionarissen die niets weten. De dossiers zijn niet compleet of weg. Zo gebeurde het dat de verpleegster ons vroeg: WAT MANKEERT MATEUS EIGENLIJK? Ik zei: DAT STAAT IN JE DOSSIER. Zij was gepikeerd en stuurde ons door naar de dokter. Die, op zijn beurt vroeg ons: HEBBEN JULLIE DE TEST VERSLAGEN VAN VORIGE KEER BIJ JE? Natuurlijk had de moeder van Mateus die niet bij zich, maar waarom zou ze, bij de SUS hebben ze toch een medisch dossier? Zij kreeg de schuld van de dokter. Nu moesten een paar onderzoeken opnieuw uitgevoerd worden.

De moeder van Mateus zorgt trouwens helemaal niet goed voor het kind. De medicijnen waren al een week op, maar ze heeft niets gezegd. Erger: Mateus was al een paar dagen niet op school gekomen. Zijn moeder belde alleen omdat ze wat geld voor de bus nodig had, om naar de SUS te gaan. Ik zou het liefst aangifte van verwaarlozing doen, maar ik weet zeker dat ze dan Mateus niet meer naar school laat komen en dan is alle zorg voor niets geweest. Nu kunnen we tenminste blijven helpen. Ik heb nieuwe recepten gekregen voor Mateus en heb meteen de medicijnen gekocht. Hij mag de kuur niet onderbreken. Ik zie nog geen groei. Hij weegt nog steeds maar 11 Kilo.“

EIGEN VOLK?
Soms horen we als excuus om NIET mee te doen aan de duurzame ontwikkelingshulp van SKIBRA, dat er in onze eigen omgeving ook veel armoede is.

Hoewel we vanuit eigen ervaring zien dat er toch wel een groot verschil is tussen armoede en NUL inkomen, zullen we zeker niet ontkennen dat in onze eigen omgeving er mensen zijn die ondersteuning nodig hebben. Financieel, medisch, psychisch of zomaar aandacht. Het is inderdaad een schande dat er in onze maatschappij mensen buiten de boot vallen en afhankelijk zijn van liefdadigheid.

Maar er is toch een groot verschil in schaalgrootte: Hier betreft het (gelukkig) een kleine minderheid. Hoe schandelijk het ook is! In de Derde Wereld betreft het de OVERGROTE MEERDERHEID. Die mensen blijven arm, bijvoorbeeld doordat ze voor 1 Euro per dag SIGAREN moeten wikkelen. Dezelfde sigaren die wij zo graag roken. Hetzelfde geldt voor koffie, katoen, hout, mineralen etc. Als u liever mensen uit de eigen omgeving helpt, zeggen wij: UITSTEKEND!! DOEN!!. Maar gebruik het onrecht dat hier bestaat alstublieft niet als excuus om niet aan duurzame ontwikkelingshulp te doen.


MISSIE-COMITÉ BEDANKT!!
Van het Missie-Comité kregen we woensdag 29 september een cheque van 2000, waarmee het Missie-Comité een juf adopteert voor het jaar 2005. Bij het nemen van het ‘adoptiebesluit’ was de overweging van invloed dat Marcelo en Marcílio evenals hun broertjes Jonathan en Hugo zelf mede dit bedrag ‘verdienden’ door te helpen bij het ophalen van oud papier in Eijsden. Al meer dan een jaar lang. De schenking van het Missie-Comité Breust Eijsden is dan voor ons en voor anderen ook een stimulans om blijvend mee te helpen met de inzameling van oud papier in Eijsden.

Ook andere organisaties werden goed bedeeld door het Missie-Comité en zo kon het gebeuren dat onze pastoor Wim van den Berg op 2 oktober meeging om oud papier op te halen.

KOFFIE!!
(FOTO: even uitblazen als de eerste vrachtwagen vol is).

Het leek wel een verkiezingstoer, zoveel mensen als op hem zwaaiden en zoveel als hij terugzwaaide. Hij zei: “Het lijkt wel een processie, alleen mag ik dan achteraan lopen”.

Wat opviel was dat deze keer niet alleen de jeugd goed meewerkte door op pleinen het papier op één plek bij elkaar te zetten (Eraclesplein: TOP!!!) maar ook dat er meer papier aan één kant van de weg stond. Dat bracht ons op het idee om nog eens onder de aandacht te brengen: MENSEN, ZET HET PAPIER ALSJEBLIEFT AAN ÉËN KANT VAN DE WEG. (Aan de overkant, grapte er een). Zeker bij drukke bredere wegen zoals Kennedylaan, Emmastraat, etc.
En ja: Grote dozen hoeft u echt niet VOL te proppen. Gedurende de dag papier ophalen, slaat de vermoeidheid enorm toe en het is dan onverantwoord om zware dozen te moeten tillen. Om u een indruk te geven: 500.000 kilo op jaarbasis betekent bij een gemiddeld gewicht per doos van 10 kilo dat er 50.000 keer BUKKEN, TILLEN, LOPEN (rennen) en GOOIEN aan te pas komt om al het papier weg te werken.

te zwaar

En dat voor slechts 2,3 Eurocent per kilo!!!!!!!!!!!!!!!!! DENK MEE. Dan is het werk voor de vrijwilligers van het Missie-Comité al een stuk lichter. En het kost u niets!

GEZINSHERENIGING
Op een andere wijze dan in het TV-programma SPOORLOOS (dus met veel minder opgeklopte emoties) helpt Quitéria, de directrice van onze Escola dos Anjos, ook mensen die op zoek zijn naar de biologische ouders van hun adoptiekind. Zo kregen we verleden week een verzoek uit Zeeland en binnen 2 dagen was het eerste opsporingsresultaat er. Op deze wijze krijgt SKIBRA er een dankbare taak bij. Het is bijzonder hoeveel energie je opdoet bij het aanschouwen van zo’n herenigingstafereel. We hebben het zelf ondervonden en kunnen iedereen die het betreft aanraden: ga (onder begeleiding) het avontuur aan!

ADOPTEER EEN JUF
Als u nog zou twijfelen aan het nut van zo’n project als de Escola dos Anjos, dan is deze extra informatie misschien voldoende om u over de streep te trekken. De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Alles wat ze er daarnaast nog bij doen, zou op zich al een reden kunnen zijn om ze te sponsoren. Doe daarom mee in het sponsorprogramma “Adopteer een Juf”. Met een kleine vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF. Het is de meest directe en effectieve vorm van duurzame ontwikkelingshulp gericht op de armste kinderen in de Derde Wereld. U kunt ook onderstaande bon gebruiken voor het machtigen van uw bank. Misschien overbodig om te vermelden: AL RUIM 11 JAAR, de tijd dat SKIBRA actief is, besteden we uw donaties uitsluitend aan het door u bestemde doel. Niet voor 100% maar voor 110%. Want zelf stoppen we natuurlijk ook heel wat in algemene middelen, organisatie en communicatie.