Uw geld wordt besteed aan HULP VOOR DE ALLERARMSTE BRAZILIAANSE KINDEREN. De hulp wordt gegeven DOOR BRAZILIAANSE JUFFEN, DIE ZELF ONDER DE ARMOEDEGRENS LEVEN.

De missie van SKIBRA:

Zorgen dat kansarme Braziliaanse kinderen
geen straatkind worden.

25/05/05

High Tea door Rotary Dedemsvaart

De Rotary Club Dedemsvaart-Ommen-Nieuwleusden organiseerde op zondag 22 mei j.l. een High Tea op Landgoed “Het Laer” te Ommen.

In samenwerking met het Zwolse conservatorium Artez hebben een vijftal ensembles opgetreden. En zowel klassieke muziek als jazz en Argentijnse tango-muziek. De uitvoerenden waren zeer talentvolle studenten die hun opleiding nagenoeg hebben voltooid. Het gehele muzikale programma stond in het teken van Zuid-Amerika wat aansloot bij het goede doel van dit evenement. De opbrengst van deze High Tea gaat naar Stichting Kinderzorg Brazilië (SKIBRA), vanwege de focus op duurzame ontwikkelingshulp in Noord-Oost Brazilië. Het belangrijkste aspect hierin, het onderwijs gericht op betere toekomstkansen voor kinderen uit de armste gezinnen in de sloppenwijken aldaar, sprak de Rotary Club sterk aan. Hierdoor werd geheel tegen de “trend” van de laatste jaren in, een goed doel in een ontwikkelingsland gekozen, in plaats van een goed doel in de eigen omgeving.

In de aankondiging van de ceremoniemeester ging deze ook consequent in op het thema “leren lezen en schrijven”, met verwijzing naar de Escola dos Anjos. De musici moesten óók eerst leren lezen en schrijven, alvorens aan de muziekstudie te kunnen beginnen.

De opbrengst (tot op heden 7000 Euro) zal worden gebruikt voor de aanschaf van leermiddelen, meubilair, speeltoestellen en verdere inrichting van een nieuwe Escola dos Anjos in het binnenland.  

Nieuwe Engelen

De 200 bezoekeers van de High Tea werden in een dankwoord door de voorzitter van SKIBRA welkom geheten in het “Legioen der Engelen”, refererend aan de naam Escola dos Anjos, School van de Engelen. Deze naam is een hommage aan de kinderen op school, aan de juffen en vrijwilligers en zeker ook aan degenen die dit allemaal mogelijk maken, de DONATEURS.

São Bento: projectvoorstel

Van het gemeentebestuur van São Bento do Una ontvingen we deze week een projectvoorstel, als vervolg op onze besprekingen in Januari 2005 met de nieuwe burgemeester, Padre Aldo. Men vraagt ons als partner bij de opzet van een school in het dorp zelf, naar model van de Escola dos Anjos in Recife. Echter, de gemeente São Bento do Una zorgt dan voor de juffen en de leermiddelen.  Zij vragen van SKIBRA om het gebouw en de inrichting voor haar rekening te nemen. Het project zal verder uitgewerkt worden door de COSKIBRA in Brazilië, waarbij vooral verantwoordelijkheden, begroting en toezicht door COSKIBRA goed gedefinieerd moeten worden. Verder lijkt het ons de ideale vorm van samenwerken in DUURZAAM ONTWIKKELEN.

ADOPTEER EEN JUF
PRIMAIR blijft onze missie: VOORKÓMEN DAT KINDEREN STRAATKIND WORDEN. De juffen van de Escola dos Anjos in Recife ontvangen een kleine onkostenvergoeding van SKIBRA, bij gebrek aan middelen bij deze gemeente. Wilt u daarbij ook helpen? Het behoud van de Braziliaanse juffen is essentieel voor onze duurzame ontwikkelingshulp.

Met een kleine bijdrage (eenmalig of per maand, per kwartaal of per jaar) op GIRO 208356 t.n.v. STICHTING KINDERZORG BRAZILIË te EIJSDEN kunt u meedoen. We hebben uw hulp dringend nodig! Vergeet niet erbij te vermelden: ADOPTEER EEN JUF