Project: STUDIE FARMACIE 
SKIBRA steunt de ondernemende dames Andréa en Elielma uit Sào Bento do Una bij hun studie Farmacie aan de UNINASSAU.
Om een toekomst te realiseren waarin ze een waardig inkomen kunnen genereren met waardevol werk, in hun eigen Farmácia, besloten de dames zich in te schrijven voor de 5-jarige studie. Zelfs zonder te weten hoe ze de studie zouden kunnen betalen...


Andréa
Andréa
Eli
Elielma
Zij zijn (2024) met hun derde leerjaar gestart en de tussenresultaten zijn nog steeds uitstekend!
De UNINASSAU, genoemd naar Maurits van Nassau, is gelegen in Caruarú, zo'n 75 km verwijderd van de woon- en werkplaats van de dames, São Bento do Una. Dat betekent dus online college volgen en twee keer per maand voor prakticum naar Caruarú, met een shuttletaxi. Openbaar vervoer rijdt helaas niet zo vroeg dat ze op tijd voor de colleges in Caruarú aankomen.
sklogo
Hoe SKIBRA helpt
SKIBRA heeft in haar Escola dos Anjos in São Bento do Una een studielokaal ingericht voor Andréa en Elielma, met printer en internet.
Beiden hebben een kleine refurbished laptop van SKIBRA in bruikleen gekregen met uitleg hoe die te gebruiken, zodat ze de online lessen thuis en in de Escola dos Anjos kunnen volgen en hun werkstukken kunnen maken op de site van de Uninassau.
SKIBRA draagt ook bij in het collegegeld van de studentes.


Om de laptops op de juiste wijze en veilig te kunnen gebruiken heeft SKIBRA die ingericht met Ubuntu, dat inclusief LibreOffice gratis te downloaden is. Daar bovenop is Chrome browser en het Arial font op de laptops geïnstalleerd zodat werkstukken in het voorgeschreven lettertype gemaakt kunnen worden. Zo ontstaat een volwaardige leercomputer met toegang tot (Google) cloud en daarmee voldoende opslagruimte en automatische backup.

SKIBRA heeft de studenten ook geholpen een persoonlijke begroting op te stellen in Libreoffice Calc, (vgl. MS Excel). Daarmee kunnen ze zelf verder een persoonlijke financiële planning maken voor de komende studiejaren.


Bovendien is die begroting een opmaat voor het onderhouden van financiële verantwoording in de toekomst, als ze hun eigen drogisterij of apotheek gaan runnen.
Maar nu eerst de studie afronden, want dat is een wettelijke vereiste hiervoor.

Onze studentes sturen trouw elke maand een berichtje over de voortgang van hun studie. 

Elielma schreef:

¨Op het gebied van Ethiek hadden we veel uitdagingen, er waren projecten, opdrachten, praktijklessen, laboratoria en stages. Een enorme uitdaging, omdat ik mijn privéleven, werk en studie in balans moest houden. Nachten en nog eens nachten studeren om een ​goed resultaat te behalen.

Ik heb weer een maand met succes afgerond, met veel werk en vastberadenheid slaagde ik erin goede cijfers te halen en de vierde periode af te ronden. Ik zal enkele foto's en bijlagen ervan meesturen.

Ik wil niet nalaten om te bedanken voor de maandelijkse bijdrage van SKIBRA en het geloof in ons. Heel erg bedankt voor het geloven in onze droom, zonder SKIBRA zou dit niet mogelijk zijn. Ik vraag uit de grond van mijn hart dat u mij blijft helpen, zodat ik mijn cursus kan afmaken en mijn gezin een beter leven kan bieden.

Alvast bedankt!” (september 2023)


Andréa voegt  toe:

“In oktober wordt het onderwerp Deontologie en Wetgeving succesvol afgerond, ik heb het interventiewerk op DENGUE afgerond, ik wacht alleen op het eindcijfer, er waren nu twee lessen per week in Caruarú, dus extra reiskosten, en praktijklessen om het rapport voor het volgende onderwerp te schrijven. Ik wacht nog op het projectcijfer, dat ik volgende keer zal delen.Wat is UNINASSAU
UninassauUNINASSAU is een college in de stad Caruarú, in de staat Pernambuco. Het logo drukt het respect uit voor degenen die deel uitmaken van college UNINASSAU en FACULTADE MAURÍCIO DE NASSAU en geeft aan dat mensen door kennis leiders zullen zijn, zegevierend, sterk, eerlijk en de toonaangevend in hun werkgebieden.

HET WAPENSCHILD
WapeWapennschildjes werden niet zomaar aan mensen gegeven. Ze vonden hun oorsprong in daden van moed en dapperheid uitgevoerd door grote ridders. Het was een manier om hen en hun families te eren. Omdat het een statusicoon was, werd het in de loop van de tijd aan adellijke families toegekend om hun sociale rang te identificeren. Daarom hadden alleen helden of adel zo'n icoon en konden deze doorgeven aan hun nakomelingen. De keuze van de symbolen werd niet terloops gemaakt, maar altijd in overeenstemming met de persoonlijkheid van de ridders of feodale heren, met de geschiedenis en de geest van de clan en met de territoria die zich uitstrekten onder de heerschappij van de familie. Vandaar het belang van de heraldiek, de wetenschap die alle elementen en betekenissen van wapenschilden beschrijft. Het wapen van UNINASSAU en Faculdade Maurício de Nassau volgt ook deze lijn. Elk element heeft zijn eigen bijzondere functie en de nabijheid ervan tot andere items zorgt ervoor dat er een uniek geheel ontstaat.
Hieronder leggen we de betekenis uit van elk element in het logo:


Het woord VERITAS (Latijn) betekent het waarheid. De toepassing ervan is geïnspireerd door een bijbelse uitdrukking die zegt: "en je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je bevrijden". Waar zijn in de zin van verworven kennis.

De Muur kroon (kantelen)– Universeel symbool van domeinwapens, heeft de functie om een  ​​eigendom, een vestingwerk, aan te duiden. Het aantal torens geeft de grootsheid van het domein aan. Met vier zichtbare torens die als buitenste versiering van het schild verschijnen, wordt deze kroon geclassificeerd als de zetel van een gemeente.

De kleuren In verticale lijnen die het schild in twee helften verdelen, zijn de kleuren in het wapen blauw en rood.
Het blauw van het veld van het schild is het heraldische symbool van rechtvaardigheid, adel, doorzettingsvermogen en loyaliteit, voorspeld door een volk ten gunste van zijn stad of domein. De houder of ridder van een wapen met deze kleur heeft nog steeds de "plicht" om de landbouw te bevorderen en werklozen te helpen die ten onrechte door hun werkgevers zijn ontslagen. Rood is op zijn beurt representatief voor de nobele sociale status en militaire deugden van de voorouders en symboliseert de onverschrokken, dappere, grootse en sterke geest van de krijgers.
Wie rood op zijn wapen draagt, is een besluitvaardig persoon en heeft de taak degenen die door gerechtigheid onderdrukt worden, te helpen.


De GriffioenZonder enige twijfel het meest opvallende element van het wapen. De griffioen is een dier dat tot de sprookjeswereld behoort, het heeft het bovenste deel van een adelaar en het lichaam van een leeuw. Deze figuur is een element van differentiatie ten aanzien van de leeuw, een manier om uit het gewone te stappen, aangezien de leeuw een van de meest gebruikte figuren in de heraldiek is en wordt aangetroffen op de wapenschilden van talloze families en op de wapens van verschillende landen. De aanwezigheid van de griffioen in het wapen vertegenwoordigt natuurlijke kracht, grootsheid, moed en adel. Het kenmerkt ook dominantie en bescherming, voorwaarden die een meerdere moet hebben over degenen die hij leidt.

De zonHet is een symbool van vorsten en koningen. Het betekent eeuwigheid, overwinning en de deugden van grootmoedigheid, vrijmoedigheid en grootsheid. Onderwijsinstellingen zijn altijd de bakermat van wijsheid geweest, maar het informatietijdperk heeft geprobeerd meer predikaten van deze instellingen te eisen.