Informatie over de STICHTING KINDERZORG BRAZILIE
Missie
De missie van de Stichting Kinderzorg Brazilië (afgekort SKIBRA) is, voorkomen dat Braziliaanse kinderen uit de marge van de maatschappij straatkind worden.

Stichting Kinderzorg Brazilië levert duurzame ontwikkelingshulp erop gericht om kinderen de kansen te bieden om uit hun miserabele leefomgeving de weg naar een beter bestaan te vinden. Ons werkterrein is Noord-Oost Brazilië, meer specifiek de staat Pernambuco. Het onderwijs is primair gericht op de kinderen, terwijl in het binnenland ook het verbeteren van levensomstandigheden voor gezinnen een belangrijke prioriteit is.
 
Doelgroep
We richten ons primair op kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar uit gezinnen die geen ander onderwijs voor kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen betalen omdat ze beneden het bestaansminimum leven. Primaire doelen zijn 1. Zorgen dat kinderen niet al op peuterleeftijd straatkind worden en 2. het jaarlijks uitstromen van 18 kinderen met een echt verdiend en erkend ABC-diploma.
In het binnenland worden ook cursussen en lessen voor oudere kinderen en volwassenen gegeven.

Millenniumdoelen
Met deze activiteiten draagt SKIBRA haar steentje bij aan de VN millenniumdoelen van 2030, voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable Development). SKIBRA deed dat zelfs al voordat deze door de VN werden geformuleerd.

Aanpak
Kwalitatief hoogstaand onderwijs in onze eigen Escola dos Anjos.
De uitvoering wordt gedaan door Braziliaanse vrijwilligsters. De Escola dos Anjos is erkend door het Ministerie van Onderwijs in Brazilië. Tijdens de bijeenkomsten met ouders worden ook zij voorgelicht over bovenstaande onderwerpen en betrokken bij de opvoeding van hun kinderen. Veel ouders zijn analfabeet, ongeschoold. Als de kinderen hun certificaat ¨Doctor in het ABC behalen op 6-jarige leeftijd, is dat dan ook een ¨Giant Step Forward. De kinderen krijgen op de Escola dos Anjos ook regelmatig een smakelijke bijvoeding. Indien nodig zorgt de school ook dat de ouders met de kinderen naar een dokter gaan en desnoods vergoedt de school medicamenten voor het kind. Zo zijn al kinderen (op aangeven en aandringen van de school) behandeld voor Lepra, Dengue, TBC, dwergsyndroom en ook voor minder bedreigende aandoeningen terwijl volwassenen in acute gevallen geholpen werden bij de financiering van medische onderzoeken en behandeling.


Organisatie

Er zijn drie exclusief samenwerkende stichtingen, met uitsluitend vrijwilligers. Eén in Nederland voor fondswerving en voorlichting, de andere twee in Brazilië voor projectorganisatie en -uitvoering:im

 • SKIBRA te Eijsden-Margraten, Nederland, zorgt voor de fondswerving, projectcontrole en rapportage.
 • COSKIBRA te Recife in Brazilië Conselheiras Organizadas da SKIBRA), vormen de brug tussen de fondswerving in Nederland en de projecten in Brazilië en tussen de Nederlandse en de Braziliaanse culturen.
 • De ESCOLA dos ANJOS( School van de Engelen), gestart in 1998, een bijzonder project onder volledige regie van SKIBRA. Samen met de COSKIBRA gevestigd in Recife aan de rand van de krottenwijken (achterstandswijken) in de wijk San Martin. Deze school heeft 80 leerlingen, vanwege de pandemiedreiging tijdelijk 60. De Escola dos Anjos wordt voor 100% door SKIBRA gefinancierd uit donaties.


 • Bestuur

  Het bestuur van Stichting Kinderzorg Brazilië (SKIBRA) is als volgt samengesteld:
  Voorzitter: Gerard Popma, Eijsden-Margraten
  Secretaris: Marianne Baert, Sterrebeek
  Penningmeester: Maria Quitéria Lima dos Santos, Recife
  Bestuurslid: David Aupers, Geleen
  Vacature voor bestuurslid fondswerving.


  ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 2008

  We zijn er trots op dat we als vrijwilligersorganisaties al sinds 1993 zo professioneel duurzame ontwikkelingshulp mogen bieden zonder organisatiekosten te betalen uit donaties. Alle donaties worden 100% besteed aan de bestemming die onze donateurs zelf aangeven.
  Dat is een extra reden voor u om zich bij 'het Legioen der Engelen' aan te sluiten als donateur! De toewijding en trouw waarmee onze juffen voor de kinderen van de ESCOLA DOS ANJOS zorgen verdient brede steun. Alles wat ze er naast lesgeven nog bij doen, zou op zich al een reden kunnen zijn om ze te helpen.

  Recessie of opkomende economie?
  Hoewel de Braziliaanse regering niets liever doet dan de armoede te verhullen en louter te spreken over economische successen, is er nog steeds een substantieel grote armoede, gepaard aan analfabetisme, gebrek aan medische zorg en overvloed aan -voor de armen- ondoordringbare bureaucratie. Als je niet kunt lezen of schrijven, ben je overgeleverd aan de onbekende wetten en regeltjes waarmee je om de haverklap om de oren geslagen wordt. Als je niet mondig bent, zul je nooit aan de beurt komen in welke wachtrij dan ook. De haantjes staan altijd vooraan. Als je afhankelijk bent van de Staatsgezondheidszorg, ga je dood in de wachtrij. Want de artsen en chirurgen werken liever voor een goed betalend particulier hospitaal.

  Natuurlijk is er in Brazilië een economische motor ontstaan, vooral na het vinden van een grote plas olie in de oceaanbodem bij São Paulo. Het zuiden van Brazilië vaart daar wel bij, maar de rijkdom komt vooral terecht bij degenen die ze niet nodig hebben. De armsten slagen er niet in om zich uit de miserie te ontworstelen, omdat ze door de rijken liefst genegeerd worden. Hun bestaan wordt ontkend of verzwegen. De Braziliaanse regering spreekt graag over de 'Nieuwe Middenklasse'. Die is ontstaan door verlaging van de inkomenscriteria voor de middenklasse. Zo worden niet alleen de Braziliaanse burgers belazerd, maar ook de kritiekloze verslaggevers die alles voor zoete koek aannemen en publiceren. Echter, 40% van de 220.000.000 Brazilianen - dat zijn er dus ongeveer 88 miljoen - hoort nog niet bij die middenklasse en hebben dus een miserabel bestaan. Die mensen komen we tegen in de krottenwijken in alle grote steden van Brazilië en op het platteland. Dat is de doelgroep voor SKIBRA.

  Vrijwilligers
  Alle bestuursleden en medewerkers van de Stichting Kinderzorg Brazilië doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis, dus onbezoldigd en zonder recht op onkostenvergoeding.


  Uw Hulp
  We hebben dringend Uw hulp nodig in de vorm van:
  • Een eenmalige financiële bijdrage te storten op INGbank;
  • periodieke bijdragen voor het in stand houden van onze Escola dos Anjos;
  • werving van donateurs door een kopie van deze text door te geven aan familieleden, vrienden of kennissen (collega's);
  • vrijwilligerswerk bij activiteiten van de SKIBRA in Nederland.

  Uiteraard is een combinatie van het bovenstaande ook denkbaar.

  Als U aangeeft voor welk soort projekt Uw gift bestemd is (Escola dos Anjos, voedselhulp, zorgverlening o.d.) dan wordt Uw bijdrage daar ook 100% voor aangewend.

  Voor meer informatie kunt U bellen of schrijven naar het secretariaat. 

  Stichting Kinderzorg Brazilië, Klimmerseind  4, 6245 HH Eijsden
  Telefoon:  0647474303, E-mail: skibra@gmail.com
Logo ING

ING bank
Rekening nummer 208356
IBAN number: NL55INGB0000208356
t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden

ABN-Amro ABN-AMRO, Maastricht
IBAN number: NL11ABNA0413761622
Rekening nummer 41.37.61.622
t.n.v. Stichting Kinderzorg Brazilië
Klimmerseind 4, 6245 HH Eijsden

Terug

 
-->